Undergroundnews og mediepartisan ideen

28 februar 2014
  • Skriftstørrelse
Bedøm denne artikel
(3 bedømmelser)
En kreativ åben netværks organisation. Videndeling, networking & formidling.

Statement
En Media Partisan og undergroundnews kæmper for ægte demokrati, retssikkerhed, menneskerettigheder, ytringsfrihed, mindretals- og svages rettigheder, retten til forskellighed og frihed under ansvar.
En Media Partisan kæmper mod uretfærdighed, grådighed, undertrykkelse, magtmisbrug, manipulation, udnyttelse af fællesskabet og individet – og den vold, som opstår som en følge heraf.

Filosofi
Livet er et filosofisk puslespil, som når man har lagt tilstrækkeligt mange brikker, viser et motivet af en micro-macro kosmisk labyrint i et evigt kredsløb uden begyndelse og uden ende.
På en måde er det det samme i vores netværk, hvor vi mødes og udvækster ideer og erfaringer.
Vi er alle en del af et micro-macro netværk, hvor familien og de nærmeste repræsentere et micro-netværket, og hvor macro-netværket repræsenteres ved de ideer og de fællesskaber, vi føler et tilhørsforhold til.
Måske har du hørt om six degrees teorien? Denne teori går ud på, at hvis vi alle kender ca. 100 mennesker, altså folk vi udveksler information med, så vil der kun være 6 led for at komme i kontakt med hele jordens befolkning.
Hvis de rigtige forudsætninger er til stede, kan denne teori bruges som værktøj til at sprede ideer og metoder.
Det er svært at definere, hvad der skal til for, at en ide eller et sæt handlinger optages og videreudvikles i et netværk, men nogle af de faktorer, som spiller ind, er tid og sted samt en god portion af det, vi kalder held.

Politik
Politik er en del af vores macro-netværk, hvor de forskellige livsholdninger er samlet i politiske partier og ideologier.
Der er to politiske grundholdninger. Den ene holdning går ud på, at du er din egen lykkesmed, og du har din egen skyld og ansvarlig for dit liv. Den anden holdning går ud på, at vi alle har et ansvar over for hinanden og os selv.
Kort sagt egoisme kontra socialt og personligt ansvar.
Foruden de politiske partier er der en skov af netværk, som arbejder for deres særinteresser, og nogle gange kan det være svært at gennemskue, hvem de er, og hvad de vil.
En Media Partisan har valgt det personlige og sociale ansvar uden om de politiske ideologier, fordi egoismen, dumhed og grådighed trives i alle lejre, og opgaven er at rive masken af dem for at styrke ansvarlighed.

Vision
Alting hænger sammen i kredsløb af fødsel, liv og død eller plante, pleje og høst.
I en organisation som Media Partisan kan det oversættes til uddannelse, produktion og distribution.
I centrum står et netværk af selvstændige produktionsenheder, som allerede er i gang, eller som Media Partisan hjælper i gang. De vil typisk have travlt med deres egne produktion inden for information, kunst og kultur, men kan ind i mellem tilbyde undervisning, måske stille op til aktioner eller levere indhold til distribution.
Så længe vores produkter kan oversættes til et digitalt medie, er det kun himlen, som sætter grænser for, hvad vi kan distribuere og evt. sælge.
Ved at satse bredt på information, kunst og kultur kan vi vokse ud over vores eget netværk og på den måde påvirke debatten.
En anden vinkel kan være, at en gruppe kunstner beslutter sig til at arbejde over samme samfundstema for at starte en debat.
Mulighederne er mange med et samarbejder mod samme mål.

Foto og videograf – medie feeds og uploads til undergroundnews.

Er du fotograf/videograf kan du skabe focus på din dækning og billeder og er du også tilknyttet andre medier kan du også linke til relevant artikel derpå.

Du vælger et passende artikel/blog foto og en sigende overskrift + nogle relevante kommentar plus tags hvis de findes.

Du kan lave et lille galleri i en blog samt måske henvise til relevant gallerier/artikler andre steder.

Den blog/artikel er også en reklame for dit arbejde andre steder – ligesom det jo er din blog/artikel som profilere dig som fotograf og mediepartisan – princippet gælder også for bevægelser/foreninger som kan du kan støtte via oplysning og din mediepartisans dækning.


Det kan være du både laver en blog med foto og video men din video også optræder under det sidste nye feed bestemt af din placering og tags – dynamisk skabte opdateret sider.

- Det er ikke KUN/bare et reklame site – fokus er dækning og oplysninger til borger + samfund er ønsket/målet men vi finder det også meget relevant at knyttet kreditering til dækning og yderligere oplysninger i det materiale du laver og bidrager med – og du skal selv ha ophavsretten/brugsretten til det som der bidrages med og den forbliver din – og du er selv ansvarlig for denne.

Du skal være opmærksom på at dele funktioner på sociale medier findes og har til foremål at skabe fokus på din artikel og undergroundnews dækning udført af dig og andre som bidrager til gøre undergroundnews til en alternativ dækning.
 

Bloggere/Skribenter – medie feed og uploads til undergroundnews.

- Det er ikke KUN/bare et reklame site – fokus er dækning og oplysninger til borger + samfund er ønsket/målet men vi finder det også meget relevant at knyttet kreditering til dækning og yderligere oplysninger i det materiale du laver og bidrager med – og du skal selv ha ophavsretten/brugsretten til det som der bidrages med og den forbliver din – og du er selv ansvarlig for denne.

Du skal dog være opmærksom på at dele funktioner til sociale medier findes og har til foremål at skabe fokus på din artikel og en undergroundnews dækning udført af dig og andre som bidrager til gøre undergroundnews til en alternativ dækning på tværs af de sociale medier og grupper.

Browser COOKIE benyttes som en naturlig del af internet teknologien for at gøre betjening lettere og det ikke til en personlig overvågning men vi har ingen indflydelse på anden overvågning udført af NSA/FE eller andre former for demokratisk bekymrende overvågnings teknologi – som der kan findes og som kan udgøre en skade samt trussel for ytringsfriheden og demokratiet.

 


 

73220 Senest ændret Lørdag, 01 september 2018 01:00