Claus Jansson

Claus Jansson

I dette lange og komplekse blogindlæg vil jeg først bringe en kopi af min henvendelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg og -minister angående problemstillinger med reformarbejdet med lovændringerne til "Lov om aktiv beskæftigelsespolitik". Derefter vil jeg give en indledende gennemgang af Carsten Koch-udvalgets fase to arbejde.

Jeg tror det er en af de grundlæggende temaer, som gik igen i går ved Bekæmp Fattigdom NU - konferencen. Følelsen af at nu er det nok, og et eller andet må jeg gøre - men hvad?